Хотелски комплекс ”Каскад”

Пројекти у изградњи

Хотелски комплекс ''Каскад''

О објекту

Хотелски комплекс предвиђен је за смештај 170 људи у 79 соба и 42 апартмана са 28 запослених. Ресторан је предвиђен на 100 места и 13 запослених. Кафић је предвиђен на 40 места и 5 запослених. Канцеларије на 69 запослених.

Хотелски комплекс је функционално једна зграда, која се састоји од шест одвојених секција, смештених на одвојеним, међусобно спојеним темељима, а повезаних унутрашњим пролазима и ходницима.

У плану комплекс има G-облик. То диктирају облик, природа рељефа и оријентација локације.

Секције зграда су пројектоване са различитим бројем и висином спратова.

Број спратова у секцијама:

– у секцији 1 – пет (укључујући 1 подземни),

– у секцији 2 – шест (укључујући 2 подземна),

– у секцији 3 – седам (укључујући 3 подземна),

– у секцији 4 – седам (укључујући 3 подземна)

– у секцији 5 – шест (укључујући 2 подземна),

– у секцији 6 – четири (укључујући 1 сутеренски).

Екстеријер зграде је дизајниран у једноставним облицима, одликује се лаконским решењем различитих делова зграде и употребом савремених материјала.

Планска организација зграде подређена је решењу два главна задатка:

Прво – рационална организација окружења за комфоран живот људи,

Друго – функционална и безбедна намена просторија.

Композиционо, хотелски комплекс је зграда која се састоји од неколико секција, међусобно по висини померених, уписаних у постојећи рељеф.

Фасадна пластика настаје комбиновањем различитих материјала у текстури и боји, наизменичним преградама, стакленим површинама, модуларношћу прозорских блокова.

Галерија