Tržni centar "Melodija"

Završeni projekti

Tržni centar "Melodija"

O objektu

Lokacija: Soči, Centralni reon, ul. Platanovaja Aleja

Ukupna površina: 8.000 m 2

Galerija