Организација АЛК++Компани ДОО користи светско искуство у пројектовању и примени разних врста инжењерске заштите: од површинске ерозије хидросејањем, дренажама и заштитним мрежама, до најсложенијих система против клизишта и конструкција за задржавање блата и снега.
Како би се одабрали оптимални технички и економски параметри конструкције, проводе се инжењерска и геолошка истраживања. На њиховој основи се изводе специјални прорачуни, који показују степен развоја штетних процеса на површни и у терену, и према добијеним резултатима одређују методе за њихово уклањање или стабилизацију.
Радови у природи се изводе углавном помоћу мале механизације, без крчења шума, у најкраћем року, а уз поштовање свих прописа струке, регулаторне и правне документације.
Радове на обезбеђењу објеката, саобраћајница, клизишта и нестабилних косина изводимо подупирањем терена армирано-бетонским потпорним зидовима и бетонским површинским стабилизацијама разних типова, учвршћених дубинским или микро анкерима, а у свему према прорачунима. За ове радове користимо модерне технологије и потребну тешку специјалну механизацију, у циљу постизања врхунског квалитета у најкраћем року.
Системи и елементи које користимо су:

  • АНКЕРИ – ДУБИНСКА СИДРА
  • БУШЕНИ ШИПОВИ СА ИЊЕКТИРАЊЕМ
  • МИКРОШИПОВИ
  • КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ БЛАТА
  • КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ СНЕГА
  • ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ И ГАБИОНИ
  • МОНТАЖНИ ПОТПОРНИ ЗИДОВИ
  • АНКЕРИСАНЕ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ ПОВРШИНСКЕ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ

Спремни смо да усвајамо и примењујемо и нове технологије